Str. Ion I.C. Brătianu | 400079 Cluj-Napoca | România
slider 13.jpg
slider 01.jpg
slider 02.jpg
slider 12.jpg
slider 03.jpg
slider 04.jpg
slider 05.jpg
slider 06.jpg
slider 11.jpg
slider 10.jpg
slider 09.jpg
slider 08.jpg
slider 07.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Taranau Stilistica

Cornel Țăranu - Aspecte stilistice în muzica secolului XX

Elaborându-și cursul de Stilistică muzicală destinat pentru studenții Conservatorului (secția de Compoziție și Muzicologie), doctor Cornel Țăranu – compozitor, muzicolog și dirijor – își axează orientarea pe cunoașterea aprofundată a moștenirii artistice clasice și romantice. Îndrumarea studenților nu se încheie însă odată cu secolul al XIX-lea. Dimpotrivă. O cercetare temeinică, metodologică și stilistică a creației din prima jumătate a secolului XX și a celei contemporane formează, împreună cu tot ce poate însemna „litera și spiritul” secolului nostru, preocuparea pedagogului Cornel Țăranu.

Temeinic cunoscător al cuceririlor tehnice și orientărilor stilistice noi (el însuși un pasionat „căutător de aur” și „șlefuitor de diamante”, precum ne dovedesc opusurile lui remarcabile semnate în ultimele două decenii), Cornel Țăranu „alege” fără a lui „cum grano salis” din vastul „produs” artistic sus-înșirat și le împărtășește studenților compozitori, ducându-i, prin îndrumări sigure – fără a-i lăsa să se piardă în hățișurile tentațiilor efemere – spre obiective bine definite.

Viziunea clară a „esențialului”, prezentarea noului împreună cu toate ramificațiile care indică drumul „de unde vine” și „încotro merge”, semnificația estetică a fenomenului artistic muzical; iată o seamă de coordonate care, coroborate cu o proiectare literară aleasă, asigură cursului nu numai o elevată ținută universitară, dar dobândesc în același timp toate atributele superioare ale unui act de cultură.

Salut cu sincer entuziasm aceste pagini semnate de Cornel Țăranu, încrezător în rostul cel mai pozitiv ale eforturilor investite, în vederea „îmbogățirii spirituale” a tinerelor generații de compozitori și muzicologi.

Cluj-Napoca, septembrie 1980                                             

Sigismund Toduță

Nr. pagini: 100

ISMN 979-0-707655-70-2
ISBN 978-606-645-142-0