Str. Ion I.C. Brătianu | 400079 Cluj-Napoca | România
slider 13.jpg
slider 01.jpg
slider 02.jpg
slider 12.jpg
slider 03.jpg
slider 04.jpg
slider 05.jpg
slider 06.jpg
slider 11.jpg
slider 10.jpg
slider 09.jpg
slider 08.jpg
slider 07.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Terms and conditions

TO USE THIS SITE, YOU SHOULD READ AND AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS BELOW. USE OF THIS WEBSITE MEANS THAT YOU AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS BELOW.

Copyright

All content of the site is copyrighted by Publishing MediaMusica and, where applicable, other persons. Publishing content without the use of MediaMusica or owners is prohibited and punishable by applicable laws.

Use of Personal Information

Information about the person may be used only for the purpose of MediaMusica Publishing products offered for sale:

 • Processing orders or requests
 • Product offerings
 • Billing
 • Dealing with requests, inquiries, or complaints
 • Carrying out market research for products from MediaMusica Publishing House
 • Contacting about the products offered by MediaMusica Publishing House

Limitation of Liability

MediaMusica Publishing House and its suppliers/partners cannot be held liable for any damages, whatever their nature, as a result of using this site and services offered through it, or because of the inability to use. MediaMusica Publishing House does not warrant that the operation of the site will be uninterrupted and error-free. MediaMusica Publishing House does not warrant that the use of this site is risk-free, and that the information provided by the site is accurate and up-to-date.

Use of the Site

When using the site and its services, the user undertakes to respect the laws in force and not engage in activities like cracking, hacking, or similar, which jeopardize the proper functioning of the site, server, information security, and so on. The user undertakes not to modify, copy, distribute, derive, or use any information or services provided by this website. The user undertakes to bear any additional costs related to the use of the site—such as those required by communication service providers—or financial loss resulting from unauthorized use of the account used for purchase transactions or through this site.

Changes

MediaMusica Publisher reserves the right to modify the present terms and conditions at any time without prior notice. Changes will take effect immediately, and the use of the site after such changes will lead to acceptance of those by the user.

Condiţii de utilizare

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS.

Drepturi de autor

Întregul conţinut al site-ului, este proprietatea Editurii MediaMusica şi, după caz, a altor persoane. Folosirea conţinutului fără acordul Editurii MediaMusica sau al proprietarilor de drept este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Utilizarea informatiilor personale

Informaţiile despre persoana dvs. pot fi folosite de Editura MediaMusica doar în scopul comercializării produselor oferite pentru:

 • procesarea comenzilor sau cererilor
 • oferte de produse
 • facturare
 • soluţionarea cererilor, întrebărilor sau reclamaţiilor
 • realizarea unor studii de marketing ale produselor Editurii MediaMusica
 • contactarea privind produsele oferite de Editura MediaMusica 

Limitarea responsabilităţii

Editura MediaMusica şi furnizorii/partenerii săi nu pot fi traşi la răspundere pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al utilizării site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilităţii utilizării acestora. Editura MediaMusica nu garantează că funcţionarea site-ului va fi neîntreruptă şi lipsită de erori. Editura MediaMusica nu garantează că utilizarea site-lui este lipsita de riscuri, că informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte şi la zi.

Utilizarea site-ului

În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, utilizatorul se angajează, să respectate legile în vigoare şi să nu desfăşoare activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.; utilizatorul se angajează să nu modifice, copiaţi, distribuie, produse derivate sau orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului; utilizatorul se angajează să suporte orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului – cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii de comunicaţie – sau pierderi financiare rezultate prin folosirea neautorizată a contului utilizat pentru tranzacţii sau achiziţii prin acest site.

Modificări

Editura MediaMusica îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă care vor avea efect imediat, utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări ducând la acceptarea implicită a acestora de către utilizator.