Str. Ion I.C. Brătianu | 400079 Cluj-Napoca | România
slider 13.jpg
slider 01.jpg
slider 02.jpg
slider 12.jpg
slider 03.jpg
slider 04.jpg
slider 05.jpg
slider 06.jpg
slider 11.jpg
slider 10.jpg
slider 09.jpg
slider 08.jpg
slider 07.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

 Feraru coperta

Tudor Feraru - Cumpăna vremurilor


pentru soprană, flaut, oboi, clarinet, vioară, violă și violoncel

Lucrarea aparține unui set de compoziții quasi-minimaliste ale autorului, cu un evident aspect de soundtrack / soundscape. Conturul arcuit și atmosfera piesei încearcă să reflecte sonor sentimentele provocate de o ascensiune montană, precum și ideea de prag temporal, de altfel sugerată prin titlu. De aici rezultă o desfășurare muzicală fluidă, concentrată pe evoluția texturală, cu contururi discrete, fără gesturi sonore ostentative. În acest context, se remarcă unele elemente animate care apar şi dispar, sub formă de mici abateri melodice de la o pânză sonoră uniformă.
Închegată aproape exclusiv pe principii diatonice, piesa abordează trecător câte un centru tonalmodal, care este stabilizat progresiv, apoi devine instabil, pentru ca în cele din urmă să se destrame, iar discursul să migreze spre un alt centru. Modul predominant este cel minor, conturat prin figuraţii ale instrumentelor care îşi asumă alternativ şi grupat rolul de fundal, respectiv cel de prim-plan. Aglomerările şi rarefierile texturale, oscilațiile dinamice şi expansiunea, respectiv contracţia registrelor asigură o oarecare doză de contrast interior. În ciuda cadrului intonaţional restrâns, lucrarea atinge un oarecare nivel de complexitate prin poliritmie, heterofonie şi prin unele subtilităţi timbrale. Rolul vocii este de a trasa curbe melodice și expresive, în concordanță cu efectul global al texturii
instrumentale, fără a ieși în evidență în manieră solistică. Știma vocală este concepută ca parte integrantă a ansamblului, contribuind decisiv la configurarea plasmei sonore și la sublinierea câtorva culminații. 

Structura piesei ar putea fi descrisă drept liberă, tributară evoluţiei texturale şi tensionale. Se disting unele momente cu evident rol de culminaţie, alternând cu momente de acumulare, respectiv
disipare. Lucrarea debutează cu o introducere strict instrumentală, generatoare de atmosferă, oferind totodată un prilej de agregare motivică. Se poate identifica și un segment cu rol de repriză,  caracterizat prin destrămarea texturală și revenirea la gesturile melodice minimaliste ale instrumentelor. Coda aduce o acumulare armonico-timbrală exclusiv instrumentală, care face aluzii discrete, în spiritul ecoului și rememorării, la intonații transfigurate ale motivului definitoriu al lucrării. Din perspectiva efectului sonor global, compoziția e definită de urcușuri și coborâșuri în evoluția
și descompunerea unor plaje armonico-texturale, uneori rarefiate și spațializate, alteori aglomerate și suprasaturate diatonic. Această oscilație a fluxului și refluxului sonor se realizează lent, imperceptibil,
ilustrând ideea de metamorfozare continuă a stărilor afective.

Tudor Feraru

Nr. pagini: 58

ISMN 979-0-707664-03-2
ISBN 978-606-645-163-5