Str. Ion I.C. Brătianu | 400079 Cluj-Napoca | România
slider 13.jpg
slider 01.jpg
slider 02.jpg
slider 12.jpg
slider 03.jpg
slider 04.jpg
slider 05.jpg
slider 06.jpg
slider 11.jpg
slider 10.jpg
slider 09.jpg
slider 08.jpg
slider 07.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Descriere procedură Peer Review

Procesul de evaluare a unei lucrări științifice la editura MediaMusica este realizează pe trei paliere:

  • Evaluarea editorială
  • Evaluarea științifică (Peer Review)
  • Evaluarea de etică

Editura MediaMusica

Editura MediaMusica este specializată în publicații remarcabile din domeniul muzicologiei, compoziției, criticii muzicale, etnomuzicologiei, didacticii muzicale, etc.

În acest scop, pot fi luate în considerare publicațiile de o calitate științifică excelentă, care într-un context național și internațional sugerează o extindere semnificativă a cunoștințelor științifice sau dezvoltarea ulterioară a cercetării în contextul domeniului MUZICĂ.

Această orientare este menită să sublinieze importanța științei și cercetării pentru societate în legătură cu problemele sociale, culturale și științifice relevante, să sublinieze poziția cercetării românești în procesul național și internațional de informare științifică și să consolideze cooperarea internațională.

Obiectivele generale ale editurii MediaMusica vizează: creșterea vizibilității publicației, o mai mare diseminare a rezultatelor științifice printr-o mai bună lizibilitate, internaționalizarea cercetării și primirea rezultatelor cercetării românești în afara zonei de limbă română.

Publicând și lucrări în limbi de circulație internațională editorul se străduiește să facă cunoscute comunității științifice rezultatele realizărilor cercetării. Editarea în limbi străine vizează creșterea calității și oferirea de asistență profesională în conformitate cu standardele academice internaționale.

Editura MediaMusica publică lucrări științifice independente într-o formă adecvată, având în vedere raportul cost-beneficiu, pentru a ajunge la un public cât mai larg posibil.

1. Evaluarea editorială

 

Aceasta reprezintă primul stadiu de evaluare, unde lucrarea propusă spre publicare este evaluate din punct de vedere tehnic și administrativ. Lucrarea este evaluată de către editor, pentru a verifica dacă lucrarea se înscrie în specificul editurii și dacă aceasta poate fi editată și tipărită de către editura MediaMusica. Astfel, editorii decid dacă manuscrisul ar trebui să treacă printr-o evaluare peer review sau dacă este respins imediat. Dacă examinatorul recomandă modificări minore sau majore, atunci trebuie ca manuscrisul să fie revizuit în consecință și să fie trimis din nou pentru evaluare.

Ulterior, vor fi selectați recenzorii care, datorită domeniului lor de cercetare, pot revizui manuscrisul. În mod ideal, manuscrisele sunt evaluate de doi recenzori.

2. Evaluarea științifică (Peer review)

Evaluarea științifică se realizează în cadrul editurii MediaMusica de către evaluatori, care sunt aleși aleator din baza de date a editurii. MediaMusica agrează două tipuri de evaluare științifică:

- blind peer review – reprezintă procesul de evaluare în care recenzorul cunoaște identitatea autorului, dar autorul nu cunoaște identitatea recenzorului. Acest proces este adecvat atunci când este necesară o echipă de recenzori din medii științifice sau academice variate, în special în cazul în care este supusă spre evaluare un material cu caracter interdisciplinar.

- double blind peer reviewreprezintă procesul de evaluare în care recenzorul nu cunoaște identitatea autorului, iar identitatea recenzorului nu va fi cunoscută de către autor, după încheierea evaluării.

Recenzorii finalizează evaluarea cu cel puțin unul din următoarele moduri:

- acceptare spre publicare;

- acceptare cu modificări (minore sau majore);

- retrimitere pentru evaluare după rescriere;

- respingere.

În urma evaluării, referenții comunică redacției decizia lor și, după caz, observațiile și exigențele care trebuie îndeplinite ca și condiție de publicare. Autorul are obligația de a ține cont de aceste recomandări și să returneze materialul cu corecturile de rigoare. În cazul în care se cere rescrierea materialului, editorul trimite din nou textul  evaluatorilor, care vor realiza o nouă recenzie.

În cazul în care cei doi referenzi au evaluări diferite, lucrarea se va trimite unui al treilea evaluator care va lua decizia finală.

În cazul în care evaluatorii recomandă modificări sau rescriere, editura va trimite autorului recomandările acestora și va cere autorului să realizeze schimbările recomandate.

Standardele minime acceptate de către editura MediaMusica – în urma evaluării recenzorii acordă puntaje, iar rezultatul final trebuie să se încadreze după cum urmează:

- 75-100 p. – acceptare spre publicare;

- 50-75 p. – acceptare cu modificări (minore sau majore);

- 25-50 p. – retrimitere pentru evaluare după rescriere;

- 0-25 p. – respingere.

Criteriile de evaluare agreate de către editura MediaMusica sunt următoarele:

- Modul de reflectare a conţinutului prin formularea titlului:

- Originalitatea și gradul de noutate al subiectului abordat

- Gradul de relevanţă ştiinţifică/aplicativă

- Valoarea perspectivelor și a interpretărilor personale

- Organizarea textului

- Valoarea metodologiei abordate

- Corectitudinea redactării ştiinţifice

- Calitatea elementelor ilustrative, a tabelelor, a exemplelor

- Calitatea redactării, a limbajului, a exprimării

- Calitatea surselor bibliografice

 Fiecare categorie va fi punctată de către evaluator cu puncte de la 1 la 10, recenzorul prezentând doar evaluarea finală (nu și punctajul intermediar). De asemenea, în finalul fișei de evaluare, recenzorul prezintă opinia personală asupra lucrării, cu comentarii și sugestii de îmbunătățire a materialul scris.

3. Evaluare de etică

 Editura MediaMusica urmărește respectarea regulilor de etică a cercetării științifice, cu scopul de a evita plagiatul. Editura are 0% toleranță la plagiat. Pentru evitarea etică, editura se folosește de:

- un contract de originalitate în care sunt stipulate foarte clar consecințele activității de plagiat;

- fiecare material este supus unui soft antiplagiat, iar indicele de similitudine va fi apreciat de la caz la caz, în funcție de raportul dat;

- obținerea consimțământului informal al persoanelor intervievate sau a celor deținătoare ale materialelor cu drepturi intelectuale.

- declarație pe proprie răspundere a autorului că nu încalcă drepturile de imagine a persoanelor fizice și nu utilizează materiale care sunt care sunt supuse dreptului de autor.